یه آدم از یه زمانى و یه مکانى (٢)

یه آدم از یه زمانى و یه مکانى! بعضى وقت ها که به خاطر چیزهاى کوچک و کم اهمیت، خیلى ناراحت مى شوم، دستت را بنداز دور بازوهاى من و فقط بگو: حق با توست

/ 2 نظر / 22 بازدید
هیوا

کجایی خواهر خوبی؟