سفر را دوست دارم

با تو مى خواهم سفر کنم. به همه مکان هایى که رفته ام و نرفته ام. با تو مى خواهم در تنگه بغاز گردش کنم و باد در موهاى من بوزد و آفتاب بر صورت تو بتابد. با تو مى خواهم شبى در کوچه پس کوچه هاى ونیز قایق سوارى کنم و صدایى جز صداى پارو زدن قایقران به گوشم نرسد. با تو مى خواهم روى سنگفرش هاى فلورانس قدم بزنم و تاریخ را ببینم. با تو مى خواهم دور و بر برج ایفل پرسه بزنم و یاد دوران نوجوانى ام کنم. با تو مى خواهم شبى روى پل پراگ قدم بزنم و چشمانم را به منظره زیباترین شهر دنیا بدوزم. با تو مى خواهم زیر گرماى سوزان صحراى مصر به عظمت اهرام بنگرم و بگذارم خوف سراسر وجودم را بگیرد. با تو مى خواهم در چند مترى آبشار نیاگارا بایستم و آب با شدتى وصف ناپذیر بر صورت و تمام بدنم بریزد. با تو مى خواهم بالاى دیوار چین قدم بزنم و احساس قدرت کنم... با تو مى خواهم در گردنه هاى ماچوپیچو دنیاى دوار را تماشا کنم. با تو مى خواهم در خیابان هاى بارسلونا راه بروم و شادى مردم این شهر را فریاد بزنم. با تو مى خواهم پرده از رازهاى نهفته مسکو بردارم... با تو مى خواهم به همه جاى این دنیا سفر کنم... سفر را دوست دارم و تو را دوست دارم

/ 3 نظر / 45 بازدید
کوثر

خیلی قشنگ بوددوسداشتی به منم سربزن اگه باتبادل لینک موافقی خبرم کن

iهیوا

بسیار زیبا[قلب][ماچ]

شاهنگ

[گل] دوست داشتنیه[گل]